Detaily o firme


Obchodne meno: SMARTLIKA+

Sídlo: Karpatské námesie 10A, 83106, Bratislava, SK

Korrespondenčná adresa:  ... 84102, Bratislava

IČO: 50488945

DIČ:

Účet: SK23 1100 0000 0029 4703 3429 (Tatra Banka, a.s., Slovensko)
 
Webstranka: smartlika.sk

e-mail: office@smartlika.com (iba pre úradnú korešpondenciu)