Bankovský účet

pre Slovensko: 

Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK23 1100 0000 0029 4703 3429
alebo účet: 2947033429 / 1100
(EUR)

pre iných krajín:

Tatra Banka, a.s.
BIC/SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK23 1100 0000 0029 4703 3429


Prevádzkovateľ internetového obchodu je SMARTLIKA+

Sídlo: Karpatské nám., 10A, 83106 Bratislava, SK
IČO: 50488945