Členovia klubu Smartlika

Kto môže stáť členom klubu Smartlika?

Členom klubu Smartlika môže stáť každý registrovaný kupujúci, ktorý vykonal rad podmienok. V súčasnej dobe sa členom klubu Smartlika môže stať každý kupujúci, ktorý urobil aspoň jeden nákup.

Aké sú výhody členov klubu Smartlika?

Členovia klubu Smartlika majú nasledujúce výhody:

1) Členovia klubu majú štandardnú zľavu vo výške 1%.

2) Tato zľava rastie alebo klesá v závislosti na objeme nákupov za minulé obdobie. Teraz doba je stanovená "6 mesiacov od dátumu prvého nákupu". Nové obdobie (ďalších 6 mesiacov) začne automaticky po skončení predchádzajúceho.

Objem nákupov za obdobie

Zľava členov klubu
v ďalšom období

Celková zľava
s bonusovym programom
menej ako 200 eur
1%
3-6%
200 - 360 eur
2%
4-7%
360 - 480 eur
3%
5-8%
480 - 600 eur
5%
7-10%
600 - 900 eur
6%
8-11%
viac ako 900 eur
8%
10-13%

3) Pre členov klubu rezervujeme tovary na dlhšiu dobu.

4) V akcii členovia klubu majú šancu získať kredity (bonusové peniaze) v dar od SMARTLIKI.

Môžem stratiť právo byť členom klubu?

Áno. Ak porušíte pravidlá, napríklad, nedostanete alebo nezaplatite za tovar na dobierku, stratite všetky bonusy aj pravo byť členom klubu.

 

Pracujeme, aby ste boli šťastné !

SMARTLIKA